Kino Ignacy

Jarmark podczas XVI Bitwy pod Heilsbergiem 2023-06-10, godz. 10-18
Pole bitwy przy Termach Warmińskich

Wystawco! Zgłoś się na jarmark, który odbędzie się podczas XVI Rekonstrukcji Bitwy pod Heilsbergiem!
Na zgłoszenia czekamy do 2 czerwca 2023 r. 

Jarmark odbędzie się 10 czerwca 2023 r. na polu bitwy przy Termach Warmińskich. 


Dokumenty do pobrania:


  • Organizatorem Jarmarku jest Lidzbarski Dom Kultury z siedzibą Lidzbarku Warmińskim, ul. Słowackiego 4.
  • Jarmark jest imprezą z udziałem lokalnych firm produkujących wyroby regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), stowarzyszeń i mniejszości narodowych, restauratorów mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórców przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.
  • Jarmark organizowany jest w dniu 10 czerwca 2023r. od godz. 10:00 do 18:00 na polu przy Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
  • Warunkiem uzyskania statusu Wystawcy podczas Jarmarku jest dostarczenie (nadesłanie) wypełnionej karty zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariatldk@gmail.com
  • Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 02 czerwca 2023r. 
  • Samo nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy. Organizator Jarmarku zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje