Kino Ignacy

Na zachodnich obrzeżach Lidzbarka Warmińskiego (daw. Heilsberg) w pocz. XX wieku powstał tzw. Volksgarten – budynek restauracyjny z salą widowiskową. Obok budynku, nad brzegiem rzeki Łyny znajdował się letni ogród posiadający zadaszoną scenę do tańca. Budynek, wraz z ogrodem były miejscem spotkań lokalnych stowarzyszeń i wspólnego spędzania czasu mieszkańców miasta.

Po II wojnie światowej budynek ocalał, niestety ogród letni oraz zabudowa altanowa uległy stopniowej dewastacji.

11 marca 1951 roku uroczyście uruchomiono Powiatowy Dom Kultury  w Lidzbarku Warmińskim. Początkowo, w ówczesnej rzeczywistości, obiekt pełnił wyłącznie funkcje administracyjne i był wykorzystywany na potrzeby władz partyjnych.

Według danych z 1956 roku  w PDK działały różnorodne zespoły: taneczny, szachowy, redakcyjny gazetek ściennych, recytatorski, śpiewaczy, instrumentalny, plastyczny oraz teatralny. Okazjonalnie organizowano odczyty Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W 1957 powstał klub brydżystów, istniała także pracownia radiotechniczna.

W 1968 roku wybuch pożar, który zniszczył budynek i zmusił kadrę PDK do przeniesienia się do budynku biblioteki powiatowej. Prawdopodobnie w wyniku tego zdarzenia wszelkie dokumenty opisujące historię instytucji zaginęły. Pozostały jedynie szczątkowe informacje w postaci zdjęć w domowych albumach z tego okresu.

W 1970 roku władze zleciły Mostostalowi „Zabrze” opracowanie dokumentacji pod budowę nowego obiektu. Przez kilka lat pozyskiwano niezbędną dokumentację i środki potrzebne do rozpoczęcia budowy. 22 czerwca 1974 roku budynek ostatecznie oddano do użytku.

W 1974 roku instytucję przemianowano na Lidzbarski Dom Kultury, który działał jako filia Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. Po reformie administracyjnej kraju instytucja – początkowo jako Miejski Dom Kultury, później jako Lidzbarski Dom Kultury - weszła w struktury samorządu, jako jednostka gminy miejskiej Lidzbark Warmiński.

W 2011 roku przeprowadzono gruntowny remont i rozbudowę, które nadały siedzibie LDK aktualny wygląd. Nieoficjalne otwarcie po remoncie odbyło się już w 2010 roku z okazji Biesiad Humoru i Satyry, które chciano zorganizować w nowej, rozbudowanej sali widowiskowej.

Dzisiaj Lidzbarski Dom Kultury ma główną siedzibę na ulicy Słowackiego 4. Zarządza także znajdująca się obok małą sceną plenerową, a także kamienicą i dużym amfiteatrem położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie lidzbarskiego zamku.

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje