Kino Ignacy

To najstarsze w obecnych granicach Rzeczypospolitej wydarzenie artystyczne zachowujące od zapomnienia tradycje, kulturę , gwarę, zwyczaje dawnej Wileńszczyzny, integrujące społeczność, zamieszkałą na ziemi warmińsko-mazurskiej i polską społeczność zamieszkałą na Litwie. Na Warmię i Mazury przyjeżdżają polscy artyści z Litwy: tancerze, muzycy, pisarze, malarze, dziennikarze, literaci, twórcy rękodzieła, którzy poprzez spotkania, koncerty, wystawy, konferencje, warsztaty przekazują tradycje dawnej Wileńszczyzny łączące ich z Polską. 

Koncerty od lat prowadzą Gawędziarze Wileńscy: ANNA ADAMOWICZ – Ciotka Franukowa i DOMINIK KUZINIEWICZ – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek. W swoich opowieścią w języku gwarowym przywołują zapomniane już zwyczaje i zachowania ludzi charakteryzujące dawną Wileńszczyznę.

Kaziuki Wilniuki od lat grają w pięciu miastach województwa: Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach, Szczytnie i Kętrzynie.

Z inspiracji Kaziukowych powstał w Lidzbarskim Domu Kultury młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Perła Warmii”, który rozwija swoje umiejętności w tańcach ludowych korzystając z inspiracji i doświadczeń takich zespołów pieśni i tańca jak „Zgoda”, „Wilia” czy „Wileńszczyzna”. Są to reprezentacyjne polskie zespoły na Litwie kultywujące tradycje ludowe z różnych regionów Polski.

W 2020 odbyła się XXXVI edycja Festiwalu Kaziuki Wilniuki.

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje