Kino Ignacy

XLIII WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ

Dnia 24 października 2018r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich odbył się XLIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej pod honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty pana Krzysztofa Marka Nowackiego.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 9 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie:

Barbara Królikowska-Wunderlich / przewodnicząca; Mistrz Mowy Polskiej 

Beata Błażejewicz-Holzhey / Muzeum Warmińskie/o w Lidzbarku Warmińskim

Maria Daszkiewicz/ Przewodnik PTTK, regionalista

postanowiło wyłonić laureatów, którzy będą reprezentowali nasze województwo:

* podczas XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych oraz XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy w dniach 22-25 listopada 

Laura Romero – Sochacka i Patryk Lessman ze szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie

* podczas XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Golubiu-Dobrzyniu, który odbędzie się 30 listopada-2 grudnia:

 Michał Wróblewski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Dziękujemy za wsparcie  Konkursu staroście lidzbarskiemu Panu Janowi Harhajowi, burmistrzowi naszego miasta Panu Jackowi Wiśniowskiemu oraz kierownik Muzeum Warmińskiego Pani Małgorzacie Jackiewicz – Garniec za gościnę.

foto
foto
foto
foto

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje