Kino Ignacy

Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur i Społecznych Rad Seniorów

W dniach 21- 22 października 2021 roku 20 osobowa grupa wolontariuszy (zarząd i liderzy) Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, w ramach którego działa ok 300 osobowy Uniwersytet Trzeciego Wieku podjęła się wyzwania związanego z organizacją  w Lidzbarku Warmińskim Wojewódzkiej  Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur i Społecznych Rad Seniorów pt: „Wyzwania stawiane seniorom w czasie pandemii. Jak zdrowo i pięknie żyć”

Konferencja pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina skupiła 60 liderów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego  prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady Seniorów, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.

Partnerami  dwudniowej Konferencji była  Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie, Wojewódzka Federacja Organizacji Socjalnych FOSA, Lidzbarski Dom Kultury,  Oranżeria Kultury w miejscu którym, odbywała się debata, wykłady, warsztaty i  panele dyskusyjne.

Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Samorządu Powiatu Lidzbarskiego, Gminy Miejskiej Lidzbarka Warmińskiego,

Gości powitał Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, który wyraził uznanie organizatorom i organizacjom seniorskim za aktywność i podejmowane inicjatywy aby życie na emeryturze było piękniejsze, ciekawsze, twórcze.  Konferencja miała na celu diagnozę kondycji zdrowotnej, ekonomicznej, społecznej seniorów w czasie trwającej pandemii i locdownu. Zaproszeni na Konferencję wykładowcy poruszali różne tematy związane z życiem i funkcjonowaniem  ludzi w wieku senioralnym w przestrzeni społecznej.  Warsztaty i debatę związaną z bezpieczeństwem seniorów i zagrożeniami w cyberprzestrzeni prowadzili asp. szt Marta Kasprzyńska z Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie  i  podkom. Marcin Czosnek z Zakładu Studiów nad przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na konferencji poruszony był także temat  kondycji służby zdrowia, ogromnej potrzeby zwrócenia uwagi na zdrowie seniorów, zachęcenia lekarzy w większym wyborze specjalizacji  w dziedzinie geriatrii. O potrzebie powstawania poradni geriatrycznych  w miastach powiatowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgłaszała  doc. dr Małgorzata Stompór z Wydziału Lekarskiego UWM.  Liderzy UTW i Rad Seniorów  biorący udział w konferencji wspólnie debatowali nad środkami i sposobami interwencji w Ministerstwie Zdrowia i Samorządach w celu rozwiązania tego problemu. Rolę aktywności ruchowej seniorów w profilaktyce chorób w czasie pandemii  przedstawił dr Piotr Siwik-  konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej, koordynator Oddziału Klinicznego  Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej  Szpitala Klinicznego w Olsztynie.  Sytuację osób starszych w czasie pandemii, z socjologicznego punktu widzenia przedstawił  dr Mariusz Wawrzyniak, natomiast  prof. dr hab. Dariusz Filar, ekonomista, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego analizował dane statystyczne w porównaniu z nordyckim modelem równowagi społecznej.  

Na konferencji nie zabrakło także osób reprezentujących Urząd Marszałkowski i organizacje wspierające i inicjujące powstawanie Rad Seniorów. Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jolanta Piotrowska wykazała się dużą znajomością problematyki senioralnej. Przedstawiała dotychczasowe inicjatywy pilotowane przez Urząd Marszałkowski i problemy, którymi powinny zająć się urzędy,  podając dane statystyczne że w najbliższym okresie seniorami będzie ok. 30% mieszkańców województwa.

Joanna Glezman- Pełnomocnik Marszałka do współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego zapoznała uczestników Konferencji z funduszami europejskimi na wsparcie seniorów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego i projektami dla NGO z departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Reprezentację interesów osób starszych poprzez organizacje seniorskie moderował Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSA i Ryszard Okliński Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, którzy byli partnerami Konferencji i bez których ten program by nie powstał. Ogromną rolę w budowaniu programu pełniła także Eugenia Barcz, wiceprezes Warmińsko Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która od kilku lat pilotuje temat geriatrii i drąży możliwości  jego rozwiązania w Województwie Warmińsko – Mazurskim poprzez urzędy i urzędników.

W panelach dyskusyjnych brali także udział, Rzecznik Praw Osób Starszych FOSA– Stanisław Brzozowski i przewodnicząca Porozumienia UTW WiM – Halina Kołos z  UTW w Węgorzewie, przedstawiając dużo troski o seniorów i ich kondycję w dziedzinie cyfryzacji życia i funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej. 

Dużym zainteresowaniem podczas Wojewódzkiej Konferencji Seniorów w Lidzbarku Warmińskim cieszyło się spotkanie z Ambasadorką FleXi.pl, doradcą i mentorem biznesu a także coachem biznesowym, wiceprezesem Fundacji METAPOMOC, która przedstawiła możliwości realizowania się w i wykorzystania swoich umiejętności zatrudnienia na emeryturze.

Chwilą oddechu od trudnych i bardzo ważnych tematów dotyczących seniorów poruszanych podczas tej konferencji  był   pokaz pary tanecznej Zespołu Tańca Ludowego  „Perła Warmii” z Lidzbarskiego Domu Kultury w tańcu narodowym KUJAWIAK.

Poprzez wszystkie możliwe środki i sposoby naszego działania, czyńmy to życie seniora  godnym i twórczym. Każdy będzie seniorem.  Urzędnicy, od których tak wiele zależy,  także.

 

Jolanta Adamczyk
Prezes SPZL
koordynator Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Rad Seniorów w Województwie Warmińsko Mazurskim  - 21-22 X w Lidzbarku Warmińskim 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje