Kino Ignacy

Wytwórstwo Czepca Warmińskiego wpisano na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego!

Lidzbarski Dom Kultury wspiera nieustannie wszystkie starania związane z popularyzowaniem i ochroną dziedzictwa niematerialnego Warmii.
Podczas Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu odbyła się uroczysta Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, podczas której uhonorowane zostały zjawiska, które w latach 2019-2021 wpisano na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z wyróżnionych zjawisk było wytwórstwo czepca warmińskiego. Inicjatorkami tego wpisu są dwie lidzbarczanki – Izabela Treutle i Krystyna Tarnacka. Na galę zapraszani są depozytariusze, którzy uczestniczyli w przeciągu dwóch lat w procesie tworzenia wniosków na tę prestiżową listę dokumentującą najcenniejsze zjawiska kultury duchowej. Gala jest niepowtarzalną platformą do wymiany doświadczeń związanych z procesem przekazu pokoleniowego, dokumentacją, problemami lub sukcesami w podtrzymywaniu zjawisk czy też umiejętności. Jest zarazem możliwością do promowania kultury i tradycji regionu, z którego pochodzą depozytariusze. Obie Panie wystąpiły w strojach warmińskich i z dumą reprezentowały nasz region w Nowym Sączu.
A my już wkrótce zaprosimy Was na wystawę prezentującą czepce powstała na trwających obecnie warsztatach ????
fot. Piotr Droździk, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
foto
foto
foto

NEWSLETTER Zapisz się na naszą listę, aby otrzymywać najświeższe informacje