ZWROTY BILETÓW

Ważne informacje dotyczące zwrotu biletów:

Drodzy Widzowie,

W związku z wyjątkową sytuacją i zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 Art. 15zp. 1.) środki wpłacone przez klienta zwrócone będą w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy tj. od dnia odwołania wydarzenia.


W dniu 12.10.2020r. rozpoczynamy zwroty środków za odwołane wydarzenia, na które bilety zostały zakupione w okresie marzec – czerwiec.

Od dnia 02.11.2020 r. przystąpimy do realizacji zwrotów środków za odwołane wydarzenia, na które bilety zostały kupione w okresie lipiec – październik.


Zwroty za bilety zakupione w kasie biletowej w w/w okresach, zaczynają być realizowane.

Zapraszamy w godzinach pracy kasy sekretariatu LDK tj. 8:00 – 15:00.
Uprzejmie informujemy, że zwroty za bilety zakupione online oraz opłacone przelewem nastąpią automatycznie na konta bankowe.
Zwroty biletów zakupionych w kasach mogą być dokonywane także drogą mailową. Wystarczy wysłać formularz zwrotu, wraz ze skanem lub zdjęciem biletów oraz paragonu na adres: sekretariatldk@gmail.com


POBIERZ FORMULARZ

W razie pytań można kontaktować się z nami:
Mailowo pod adresem: sekretariatldk@gmail.com
Telefonicznie (od poniedziałku do piątku): 89 767 26 88.< powrót

Udostępnij post