Warsztaty teatralne z aktorami teatru Jaracza

Zapraszamy młodzież w wieku 10-14 lat na warsztaty teatralne w ramach projektu teatru objazdowego TEATR POLSKA, przeprowadzane przez aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Warsztaty odbędą się 8 października 2019 r.
Grupa może liczyć do 20 osób, czas trwania warsztatów to 2 godz., miejsce – sala baletowa Lidzbarskiego Domu Kultury. Po warsztatach uczestnicy mogą także obejrzeć spektakl „Jeremi się ogarnia. LOL” (o spektaklu wkrótce więcej na naszej stronie)

Zapisy na email: teatrldk@gmail.com, bądź bezpośrednio w LDK

Nadrzędnym celem realizacji warsztatu jest zbudowanie realnego poczucia grupowości oraz ożywianie aktywnej postawy społecznej wśród uczestników.
Cele szczegółowe:
1.Otwarcie się na partnera w realnym kontakcie „tu i teraz”
2.Podmiotowość oraz postawa dialogu w trakcie pracy, gdzie nie ma rozróżnienia na lepszych i gorszych, na lepsze i gorsze pomysły,
3.Wzajemna inspiracja i uczenie się od siebie nawzajem,
4.Współuczestnictwo i współodpowiedzialność za realizowane działania
5.Rozwinięcie poczucia odpowiedzialności społecznej i sprawczości swoich działań
6.Zachęcenie do uprawiania różnych form aktywności społecznej
7.Rozwój osobisty poprzez kreatywną pracę przy użyciu własnej wyobraźni.
Warsztat będzie dla uczestników okazją do zatrzymania się na chwilę, koncentracji na drugim człowieku, autorefleksji i tym samym rozwoju osobistego. Zależy nam, by praca odbywała się w duchu partnerskiego dialogu i uczenia się od siebie nawzajem. Rolą osoby prowadzącej warsztaty będzie inspirowanie, kreowanie przestrzeni twórczej z zachowaniem jak największej wolności, spontaniczności i podmiotowości.

W pierwszej części warsztatu skupimy się na kontakcie z drugim człowiekiem. Patrząc w oczy, rozmawiając i aktywnie działając razem stworzymy okazję do zbudowania realnych więzi między poszczególnymi uczestnikami oraz więzi grupowej.

W drugiej części warsztatu będziemy zajmować się zagadnieniem aktywności społecznej – czym ona właściwie jest, jak młodzi ją rozumieją i jakie miejsce ma w ich życiu. Spróbujemy stworzyć pomysły aktywności społecznej w ich przestrzeni lokalnej oraz zaszczepić chęć działania.

W trakcie pracy będziemy wykorzystywać metody i techniki z zakresu pedagogiki teatru, mindfulness, elementy dramy teatralnej i elementy techniki aktorskiej Sanforda Meisnera.< powrót

Udostępnij post