Zamówienia publiczne


Lidzbark Warmiński, dnia 30.07.2019 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2019

Dotyczy:  Obsługa gastronomiczna oraz sprzedaż napojów (w tym alkoholowych)
podczas imprezy plenerowej Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 09-11.08.2019 r.

Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 

Lidzbark Warmiński, dnia 19.07.2019 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Obsługa gastronomiczna oraz sprzedaż napojów (w tym alkoholowych)
podczas imprezy plenerowej Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 09-11.08.2019 r.

 

 Termin realizacja zamówienia: 09-11.08.2019 r.

Termin złożenia oferty: 26.07.19 r. do godz. 14:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2018 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-2/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sytemu nagłośnienia, oświetlenia scenicznego i multimediów do projekcji plenerowych w ramach projektu: „Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim”.

 

Termin realizacja zamówienia: 25.09.2018 r.

Termin złożenia oferty: 08.08.18 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularze w wersji edytowalnej

 

Zmiana treści SIWZ (06.08.2018 r.) – dotyczy zadania nr 2 – Dostawa systemu oświetlenia

Zmiana treści SIWZ (06.08.2018 r.) – dotyczy zadania nr 1 – Dostawa systemu nagłośnienia – system wyrównany liniowo

Załącznik nr 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie (aktualny)

 

Zapytania i Wyjaśnienia:

Zapytania i Wyjaśnienia nr 1 (06.08.2018 r.)

Zapytania i Wyjaśnienia nr 2 (06.08.2018 r.)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.08.2018 r.)

 

 

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2018 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2018

Dotyczy:  Obsługa gastronomiczna oraz sprzedaż napojów (w tym alkoholowych)
podczas imprezy plenerowej Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 10-12.08.2018 r.

Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 10.07.2018 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Obsługa gastronomiczna oraz sprzedaż napojów (w tym alkoholowych)
podczas imprezy plenerowej Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 10-12.08.2018 r.

 

 Termin realizacja zamówienia: 10-12.08.2018 r.

Termin złożenia oferty: 16.07.18 r. do godz. 14:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 27.07.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-9/2017

Dotyczy:  Wynajem, montaż i demontaż widowni oraz wieży realizatorskiej na potrzeby
XXXVIII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry

Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-9/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajem, montaż i demontaż widowni oraz wieży realizatorskiej na potrzeby
XXXVIII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry

 

 Termin realizacja zamówienia: 18-20.08.2017 r.

Termin złożenia oferty: 25.07.17 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 19.07.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-8/2017

Dotyczy:  Wynajem sceny wraz z zadaszeniem, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną podczas imprezy plenerowej
Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 11-13.08.2017 r.

Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 10.07.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-8/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajem sceny wraz z zadaszeniem, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną podczas imprezy plenerowej
Dni Miasta Lidzbark Warmiński w terminie 11-13.08.2017 r.

 

 Termin realizacja zamówienia: 11-13.08.2017 r.

Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia – 11.08.2017 r. godz. 12:00

Termin złożenia oferty: 14.07.17 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

Załącznik (rider) nr 5
Załącznik (rider) nr 6
Załącznik (rider) nr 7
Załącznik (rider) nr 8
Załącznik (rider) nr 9
Załącznik (rider) nr 10
Załącznik (rider) nr 11
Załącznik (rider) nr 12
Załącznik (rider) nr 13

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 12.04.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-6/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy:  Sukcesywne świadczenie usług transportowych w kraju i zagranicą  na potrzeby Lidzbarskiego Domu Kultury

Szczegóły w załączniku.

 

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 05.04.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-7/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017, tj. oleju napędowego (ON) do samochodu służbowego Lidzbarskiego Domu Kultury

 

 
Termin realizacja zamówienia: sukcesywnie od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
Termin złożenia oferty: 12.04.17 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

 
Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 27.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-6/2017

Dotyczy:  Sukcesywne świadczenie usług transportowych w kraju i zagranicą  na potrzeby Lidzbarskiego Domu Kultury

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 22.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-6/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne świadczenie usług transportowych w kraju i zagranicą
na potrzeby Lidzbarskiego Domu Kultury

 

 
Termin realizacja zamówienia: sukcesywnie od momentu podpisania umowy przez 12 miesięcy
Termin złożenia oferty: 24.02.17 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

 
Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-5/2017

Dotyczy:  Zapewnienie bazy pobytowej wraz wyżywieniem podczas pobytu zespołów artystycznych z Wilna w dniach 03-05.03.2017 r.

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 20.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-4/2017

Dotyczy:  Wynajem autokarów wraz z kierowcami do przewozu członków zespołów artystycznych z Wilna w dniach 03-06.03.17 r.

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 13.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-5/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zapewnienie bazy pobytowej wraz wyżywieniem podczas pobytu zespołów artystycznych z Wilna w dniach 03-05.03.2017 r.

 

 
Termin realizacja zamówienia: 03-05.03.2017 r.
Termin złożenia oferty: 16.02.17 r. do godz. 11:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 
Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 13.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajem autokarów wraz z kierowcami do przewozu członków zespołów artystycznych z Wilna w dniach 03-06.03.17 r.

 

 
Termin realizacja zamówienia: 03-06.03.2017 r.
Termin złożenia oferty: 16.02.17 r. do godz. 11:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

Zmiana szczegółów zamówienia (13.02.17 r. godz. 15:30)

 
Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 13.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-3/2017

Dotyczy:  Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Lidzbarskiego Domu Kultury

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


 

Lidzbark Warmiński, dnia 06.02.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Lidzbarskiego Domu Kultury

 

 
Termin realizacja zamówienia:  14.02.2017 r.
Termin złożenia oferty: 09.02.17 r. do godz. 11:00

Szczegóły zamówienia
Formularz cenowy
Załączniki do wypełnienia

 
Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 16.01.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-2/2017

Dotyczy:  Dostawa środków czystości dla potrzeb Lidzbarskiego Domu Kultury

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 10.01.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2017

Dotyczy:  Zapewnienie bazy pobytowej oraz wyżywienia podczas warsztatów tanecznych Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii w dniach 21 – 25.01.2017 r.

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 10.01.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zapewnienie bazy pobytowej oraz wyżywienia podczas warsztatów tanecznych
Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii w dniach 21 – 25.01.2017 r.

 
Termin realizacja zamówienia:  20-25.01.2017 r.
Termin złożenia oferty: 10.01.17 r. do godz. 13:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 09.01.2017 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-2/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa środków czystości dla potrzeb Lidzbarskiego Domu Kultury

 
Termin realizacja zamówienia:  do 18.01.2017 r.
Termin złożenia oferty: 12.01.17 r. do godz. 13:00

Szczegóły zamówienia
Formularz cenowy
Załączniki do wypełnienia

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 09.11.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-18/2016

Uniważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy: Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie do 300.000,00 zł.

Szczegóły w załączniku

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 31.10.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-18/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie do 300.000,00 zł.

 
Termin realizacja zamówienia:  od momentu podpisania umowy kredytowej do 30.09.2017 r.
Termin złożenia oferty: 08.11.16 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 27.10.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-17/2016

Uniważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy: Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 300.000,00 zł.

Szczegóły w załączniku

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 04.10.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-17/2016

Dotyczy: Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 300.000,00 zł.

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski


Lidzbark Warmiński, dnia 30.09.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-17/2016

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 28.09.16 

Aktualizacja: godzina 13:00

Dotyczy: Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 300.000,00 zł.

Lidzbarski Dom Kultury zawiadamia o zmianie w treści w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.09.16 r. znak sprawy: LDK. ADM.32.321-17/2016 dotyczące: Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 300.000,00 zł

 
Szczegóły w załączniku

 

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 27.07.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-17/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 300.000,00 zł.

 
Termin realizacja zamówienia:  od momentu podpisania umowy kredytowej do 30.09.2017 r.
Termin złożenia oferty: 30.09.16 r. do godz. 14:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 


 

Lidzbark Warmiński, dnia 03.08.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-16/2016

Dotyczy:  Wynajem, montaż i demontaż widowni oraz wieży realizatorskiej na potrzeby  XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry

 Wyniki postępowania zapytania ofertowego.

Szczegóły w załączniku

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 27.07.2016 r.

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-13-12-535
LDK.ADM.32.321-16/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajem, montaż i demontaż widowni oraz wieży realizatorskiej na potrzeby
XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry

 
Termin realizacja zamówienia:  20-21.08.2016 r.
Termin złożenia oferty: 02.08.16 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia
Załączniki do wypełnienia

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury
Paweł Sadowski

Udostępnij post