Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim powstał w 2006 r. w ramach działań Wyższej Szkoły Zawodowej – „Wszechnica Warmińska”.

W 2011 przeniósł się do Lidzbarskiego Domu Kultury. Wykorzystując potencjał kadrowy i lokalowy samorządowej instytucji kultury, Uniwersytet rozwinął  działalność edukacyjną, kulturalną  społeczną poprzez spotkania, wykłady, prelekcje, zajęcia w grupach:

  • językowej
  • filmowej
  • filozoficznej
  • teatralnej
  • muzycznej
  • tanecznej
  • plastycznej
  • komputerowej
  • rowerowej

Więcej szczegółów na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: www.utwlidzbarkw.pl< powrót

Udostępnij post