Oferty pracy

Lidzbark Warmiński, dnia 2016-11-2 r. 

 

Komisja konkursowa w składzie Krystyna Grabińska, Paulina Zdanowicz, Paweł Sadowski

po dwóch etapach naboru na stanowisko Instruktora tańca ludowego zdecydowała

że Instruktorem i głównym choreografem ZTL Perła Warmii został Pan Bartosz Andrulewicz.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy z Zespołem.

 


 

Lidzbark Warmiński, dnia 2016-10-28 r. 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim

W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Instruktor tańca ludowego, choreograf,

informuje, iż ze zgłoszonych kandydatur, dwie z nich spełniają wymagania formalne. 

Z kandydatami będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,

o których zainteresowani zostaną poinformowani.

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 2016-10-12 r.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim
ogłasza nabór na stanowisko:
Instruktor tańca ludowego, choreograf

 

 1. Rodzaj umowy:
 • kontrakt artystyczny
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Lidzbarski Dom Kultury
Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii” w charakterze instruktora zespołu.
 • Udziału w próbach i ich prowadzenie w charakterze instruktora – 40 godzin miesięcznie, przez cały okres trwania kontraktu.
 • Opracowania układów tańców narodowych i tańców ludowych z różnych regionów kraju,
 • Przygotowanie zespołu do udziału w festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ludowym, koncertach, festynach, widowiskach na zaproszenie innych miast a także organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z prób i koncertów w formie prowadzonego dziennika zajęć.
 • Dbanie o przygotowanie dokumentacji merytorycznej i cyfrowej wydarzeń artystycznych realizowanych przez „ZTL Perła Warmii”. Dokonywania archiwizacji dokumentów, zdjęć na nośnikach multimedialnych
 • Organizacja i czynny udział w tworzeniu nowych projektów, w tym pozyskiwanie środków na rozwój zespołu.
 • Dbałość o promocję zespołu w mediach, Internecie i na portalach społecznościowych, w szczególności:
  • Utrzymywanie kontaktów z mediami,
  • Redagowanie, wysyłanie komunikatów prasowych,
  • Obsługą medialną imprez i wydarzeń
 • Sprawna organizacja wydarzeń artystycznych realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, w których uczestniczy ZTL Perła Warmii.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 1. Wymagania niezbędne
 • wykształcenie w kierunku instruktora tańca ludowego
 • doświadczenie w pracy na stanowisku instruktora tanecznego mile widziane
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień z zakresu tańców narodowych, ludowych oraz pokrewnych.
 1. Wymagane predyspozycje osobowościowe:
 • wysoka kultura osobista
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • sumienność.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • życiorys (CV) ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • pisemna koncepcja rozwoju zespołu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 1. Wynagrodzenie
 • na podstawie zawartego kontraktu artystycznego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydatura na stanowisko instruktor tańca ludowego, choreograf”:

 • osobiście w siedzibie Lidzbarskiego Domu Kultury 
 • przesłać pocztą na adres: Lidzbarski Dom Kultury, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4 

w terminie do dnia 25 października do godziny 15.00

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 26 88 p. Paweł Sadowski.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie LDK oraz tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

                                                                                

  Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury

Paweł Sadowski

 

 

Udostępnij post

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.