LDK ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA – ZARZĄDZENIE W SPRAWIE KORONAWIRUSA

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.33.2020.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa zamykam na okres od
12 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r. następujące jednostki organizacyjne i jednostki kultury miasta:
1) Miejską Bibliotekę Publiczną,
2) Lidzbarski Dom Kultury,
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
4) Środowiskowy Dom Samopomocy,
5) Referat Urzędu Miejskiego – Ośrodek Aktywizacji Zawodowej,
6) zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych.

§ 2. Jednostki wymienione w § 1 nieczynne będą dla mieszkańców miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wydarzenia Kulturalne, które miały odbyć się w tym czasie zostaną przeniesione na inny termin, który podamy wkrótce.< powrót

Udostępnij post