GODNIE ŚWIĘTA

„…Zitojcie! Za chwilę przeniesiemy Was do warmińskiej wsi z przełomu XIX i XX, by przybliżyć tradycje związane z okresem Bożego Narodzenia, tu nazywanych Godnimi Świętami. Swoją opowieść otworzyliśmy na zwyczaje i obrzędy całego regionu Warmii i Mazur, gdyż wiele z nich jest tożsamych i spójnych.
Obrzędowość tego okresu silnie nawiązuje do cyklu przyrody. Wątki ludowe, pogańskie, przeplatają się z elementami wiary katolickiej. Wierzono, że przestrzeganie tych obrzędów w magiczny sposób zabezpieczy zdrowie i pomyślność, w szczególności w rolnictwie i hodowli. Tradycja tworzyła rytm roczny, ale także pokoleniowy. Łączyła i zarazem rozdzielała czas dając poczucie bezpieczeństwa, porządku świata, trwałości i ciągłości życia. Okres zimowy trwał od Adwentu do święta Trzech Króli. Niezwykle istotne były tzw. Dwunastki – od wigilii Bożego Narodzenia ( nazywanej Ziliją) do św. Trzech Króli. Okres ten był uważany za magiczny czas wzmożonej aktywności duchów i czarownic. Pełen był przepowiedni i zapowiedzi na rok kolejny…” tak rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy spektakl a potem… przybliży nam fotorelacja Radek Niemczynowicz !< powrót

Udostępnij post